Dr. Pan's Diary

My Travelling Since 2013 + Pain therapy since 2011

เลเซอร์กำลังสูงบำบัดอาการปวดคอบ่า

0

สัปดาห์ก่อนได้มีโอกาสบำบัดอาการปวดบ่าไหล่ให้น้องกายภาพบำบัดหญิง อายุ 29 ปี ขาวท้วม มีอาการปวดเรื้อรังคอบ่าไหล่ทั้ง 2 ข้างเรื้อรังมาหลายปี ไม่เคยมีอุบัติเหตุคอบ่ามาก่อน ไม่ต้องบอกก็พอรู้ว่า เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อคอบ่าต่อเนื่องยาวนานในการให้บริการบำบัดปวดด้วยเครื่องมือทางกายภาพแก่ผู้ป่วยนั่นเอง กรณีศึกษานี้ รายงานให้เห็นวิธีการใช้หลักการ 3T ในการขจัดอาการปวดไปจนหมดสิ้นในคราวเดียว ด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูง […..]

เริ่มต้นด้วย T ที่ 1 คือ Test ผมใช้วิธี subjective test เป็นหลัก คือ ไม่ได้ลงมือออกแรงกดบีบ หรือหาจุดปวดของผู้ป่วยเลย เพียงแต่ให้ผู้ป่วยชี้บริเวณที่มีอาการปวด ซึ่งก็เกือบหงายหลังไปเหมือนกัน เพราะน้องเขาชี้บอกไปทั่วแผ่นหลังทั้งสองข้าง รวมทั้งต้นคอด้วย (ตามรูป ลายเส้นสีเขียว) จึงต้องถามหาว่า ปวดมากๆบริเวณใด ก็ได้ชี้บริเวณสะบักขวาตามรูปที่ระบายลายเส้นสีส้มไว้

Body-upperback1

จากนั้น เริ่มให้การรักษา (T ที่ 2 คือ Treat) โดยกำหนดแบ่งพื้นที่ให้การรักษาเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คอ ส่วนที่ 2,3 เป็นบ่าหลังซีกซ้ายและขวาตามลำดับ ส่วนที่ 1 คอ รักษากันในแบบหมอนรองกระดูกคอเคลื่อน เริ่มด้วย decontract 20 cm2 13W ทั้วบริเวณคอทั้ง 2 ข้าง ต่อด้วย Analgesic VAS8 4W ส่องเฉียงๆเข้าที่รากประสาททั้ง 2 ข้าง ส่วนที่ 2 ใช้ decontract 30 cm2 15W ส่วนที่ 3 ใช้เหมือนส่วนที่ 2

Body-upperback2จากนั้นจึงสอบถามว่า รอบแรกที่รักษาไปนี้ ผลเป็นอย่างไร (T ที่ 3 Test) ตอบว่า คอและบ่าไหล่ซ้ายหายดีแล้ว แต่ซีกขวายังมีอาการปวดหนึบๆที่สะบักตามที่เคยบอกแต่แรก จึงเริ่มให้การรักษารอบที่ 2 (กรอบสีเขียวตามรูป) ด้วย decontract 30 cm2 15W สอบถามอีก บอกว่า หายดีแล้ว แต่อาการปวดร้าวที่ต้นแขนยังมีอยู่ จึงให้การรักษารอบที่ 3 ตามกรอบพื้นที่สีน้ำเงิน คราวนี้ ตัดสินใจให้ Analgesic VAS8 15W เนื่องจากเป็นพื้นที่เล็กขนาดไม่เกิน 10 cm2

ผลการรักษาเมื่อจบการบำบัดด้วยวิธี 3T (Test-Treat-Test) น้องนักกายภาพฯ หายปวดโดยสิ้นเชิงในแบบ subjective ซึ่งเชื่อว่า หากออกแรงกดตรวจดูจริงๆ ยังคงมีจุดกดเจ็บหลงเหลืออยู่แน่นอน แต่เท่าที่บำบัดกันไปนี้ ใช้เวลารวม 18 นาที ได้ผลขนาดนี้ เป็นที่พอใจอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่า อาการปวดเรื้อรังไม่มีทางหายดีได้ด้วยการรักษาเพียงครั้งเดียว น่าจะต้องบำบัดต่อเนื่องไปอีก 3-5 ครั้ง แต่ก็ได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของการบำบัดปวดด้วยเลเซอร์กำลังสูง ที่ในระหว่างการบำบัด ไม่มีความเจ็บปวดใดๆเกิดขึ้น หายปวดได้ทันที และใช้เวลาไม่มาก

So, what do you think ?