เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้

  ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด

  สนใจสมัครสินเชื่อ ธกส ล่าสุดที่ให้วงเงินสูง

  ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด

  สินเชื่อ ธกส ล่าสุดสมัครง่ายดอกเบี้ยต่ำ

  สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567

  ส่องจุดเด่นสินเชื่อซื้อที่ดินเพื่อการเกษตร ธกส 2567

  สินเชื่อที่ดินค้ำประกัน

  สมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินวงเงินอนุมัติสูง

  ธนาคาร ธกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


  ธกส คือ ธนาคาร ธกส หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็น ที่มีจุดเริ่มต้นมานานตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมี วัตถุประสงค์ ให้ความช่วยเหลือทางการเกษตรในเรื่องของการเงินให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย และให้บริการสินเชื่อที่หลาก

  หลาย ธนาคาร ธกส เป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบท ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน รวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเกษตรกรหรือชุมชน และยังมีสลากออมทรัพย์ ธกส รับฝากหน่วยละ 100 บาท เพื่อการเก็มออม ถือว่าเป็นจุดเด่นของธนาคาร ธกสที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง  บริการและสินเชื่อธนาคาร ธกส ของ ธนาคาร ธกส


  บริการ ของ ธนาคาร ธกส คือ รับฝากเงินออมทรัพย์ เงินประจำ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต สลากออมทรัพย์ ธรุกรรมทางการ

  เงิน กองทุนธนาคารอิสลาม การให้บริการพร้อมเพย์ และบริการอื่น ๆ ที่หลากหลาย และธนาคาร ธกส ยังให้บริการ ขอสินเชื่อ ที่ ธกสให้เกษตรกร กู้เงิน ธกส  มีสินเชื่อ บุคคล สินเชื่อผู้ประกอบการ และสินเชื่อเพื่อสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร และถ้าหากใครสนใจที่จะขอสินเชื่อ กับ ธกส สาขาใกล้บ้านของคุณ หรือจะไปที่ ธนาคาร ธกส ในห้าง ก็สามารถ ติดต่อธนาคาร ธกส เพื่อขอสินเชื่อธนาคาร ธกส เพราะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ และผลิตภัณฑ์ ธกส ที่ได้รับความนิยมมาก คือสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนและ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตใครที่ยังไม่มีต้องรีบติดต่อธนาคาร ธกส ขอเปิดบัญชี ธกส เพื่อชีวิตดีที่สุด  เปิดบัญชี ธกส ลงทะเบียนกับธนาคาร ธกส

  เปิดบัญชีธกสและลงทะเบียนกับธนาคาร ธกส จุดเด่นและบริการของธนาคาร ธกส ในการเปิดบัญชีธกส ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนทุก 6 เดือน เก็บออมเป็นเงินก้อนไว้ใช้จ่ายในอนาคต เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล คิดดอกเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย สามารถนำสมุดเงินฝากมาค้ำประกันเงินกู้ได้ง่าย ๆ ขั้นตอน การลงทะเบียนผ่านแอพ ธกส ก่อนอื่นจะต้องทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ของธกส และทำการติดตั้งให้เรียบร้อย จากนั้นกดใช้บริการ และทำการสมัครดวยบัตร ATM/Debit และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แต่ต้องไปพิสูจน์ตัวตนด้วยนะไปที่เครื่อง ATM/CDM ของธกส แล้วระบุรหัสของบัตร และวิธีสมัคร เช็คเงิน ธกส A-Mobile เช็คเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง มาดูเงื่อนไขของการสมัคร บุคคลธรรมดาต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต้องมีบัญชีเงินฝาก ธกส ประเภทออมทรัพย์หรือจะเป็นบัญชีกระแสรายวันก็ได้ และที่สำคัญจะต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ระบบปฎิบัติการ IOS 10.0 หรือ Android 5.0 ขึ้นไป และต้องรองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ง่ายที่สุดก็คือการสมัครผ่านแอพพลิเคชั่นของ ธกส สมัครได้เลย สมัครทันที และทันใจสุด ๆ ธนาคาร ธกส