เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้

  ธอส สินเชื่อบ้านข้าราชการ 2567

  ธอส สินเชื่อบ้านข้าราชการดอกเบี้ยแพงไหม?

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2567

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้านวงเงินสูงมาก

  ธอส สินเชื่อบ้าน 2567 ผู้มีรายได้น้อย

  ส่องสินเชื่อบ้าน ธอส 2567 ก่อนทำการสมัคร

  ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ธอส

  ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ธอส 2567 ดีไหม?

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์คือ 


  มาทำความรู้จักกับธนาคารอาคารสงเคราะห์คือ  ธนาคาร ธอส หรือที่เรียกกันว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  (ธกส.)  government housing bank  จัดอยู่ประเภทรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จั้ดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคาอาหารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ตั้งของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สํานักงานใหญ่เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2516 เริ่มปล่อยให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อระยะยาว เพื่อประชาชนทั่วไป พ.ศ. 2517 ได้เปิดธุรกิจรับฝาก

  เงินเป็นครั้งแรก และปัจบันปี พ.ศ. 2567
  ที่ ธอส. มีสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ สุด ๆ และยังมี สลาก ธอส เป็นฉลากออมทรัพย์ รุ่นที่ 4 1.ชุดเกล็ดดาวสำหรับลูกค้าทั่วไป 2.สำหรับหน่วยงานให้บริการสนับสนุนการประกอบธรุกิจของธนาคาร 3.ลูกค้ารายใหญ่ 4.หน่วยงานองค์กรศาสนา ที่ ธอส คอยบริการไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับทุกคนที่ต้องการ  สมัครขอสินเชื่อบ้าน กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กันเถอะ

  เชื่อไหมว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดโอกาสให้คนไทยมีบ้าน เป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านเพราะบ้านคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน และถ้าหากใครที่ต้องการอยากมีบ้านให้ ติดต่อธนาคาร เพื่อขอ
  กู้ ธอส  ขอสินเชื่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน สามารถติดต่อธนาคาร ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาใกล้บ้านของคุณ หรือจะติดต่อ GHBank Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์เบอร์โทร 0-2645-9000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เพราะว่าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2024 จะได้ดอกเบี้ยต่ำ มากและน่าสนใจเป็นอย่างมาก คิดจะกู้เงินซื้อบ้านติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับรองจะไม่ผิดหวัง  คุณสมบัติของผู้กู้เงินซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

  มาเตรียมตัวซื้อบ้าน ก่อนอื่นต้องเตรียมความพร้อมกันก่อน เริ่มจาก ผู้ที่จะกู้เงินซื้อบ้าน ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป มีรายได้ที่แน่นอน ที่สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้ ต้องมีหลักฐานแสดงรายได้ที่น่าเชื่อถือ เตรียมเอกสารให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานถึง 40 ปี อายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้ว จะต้องไม่เกิน 70 ปีหรือ 75 ปี การพิจารณาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เช่น ชื้อที่ดินอาคาร ซื้อห้องชุด ไถ่ถอนจำนอง ฯลฯ ผู้ยื่นกู้ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ  ฯลฯ และที่สำคัญ คือ ความสามารถในการผ่อนชำระ ประเภท และมูลค่าของหลักประกัน หลังจากการแจ้งอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะติดต่อ และแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อให้ทราบภายใน 7 วัน ทำการ นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดนำนอง และอาจมีค่าใช้จ่ายในวันที่ทำสัญญา พนักงานธนาคารจะแจ้งให้ทราบ การขอกู้เงินซื้อบ้าน กับ ธอส กู้เงินซื้อบ้าน ง่ายมาก ๆ