บัตร 30 บาททําที่ไหน ต้องการอ่านรายละเอียดสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค

บัตรทอง 30 บาทยังใช้ได้อยู่ไหม อัพเดท 2567

เมื่อเอ่ยถึงสิทธิบัตรทอง 30 บาท เชื่อว่าคนไทยทุกคนน่าจะรู้ดีว่าสิทธินี้เป็นสิทธิที่ครอบคลุมการรักษาในประเทศไทย ที่จะช่วยทำให้คนที่ยากจนมีสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองได้ และเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

บัตร 30 บาทคือ หนึ่งในโครงการรัฐบาลที่ให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ถ้ายังไม่ทราบว่าบัตรทอง 30 บาทยังใช้ได้อยู่ไหม และใครบ้างที่มีสิทธิใช้งาน วันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับบัตรทอง 30 บาทให้เข้าใจมากขึ้นไปกว่าเดิม

สิทธิบัตรทอง 30 บาท มีความครอบคลุมอะไรบ้าง 

สปสช หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ดูแลสุขภาพของคนไทยในองค์รวม ซึ่ง สปสช สรุปประเด็นของสิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาท ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  และมีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

1 ค่าบริการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคทั่วไป 

2 ค่าการรับฝากครรภ์และค่าตรวจ สำหรับบุคคลที่กำลังตั้งครรภ์ 

3 ค่าทำคลอด 

4 ค่าบริการทารกแรกเกิด

5 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 

6 ค่าบริการทางการแพทย์ 

7 ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

8 ค่าอาหารในหน่วยบริการ 

9 ค่ารถพยาบาล 

10 ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 

11 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ 

12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสิทธิบัตรทอง

จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองนั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย ดังนั้น ใครที่ยังไม่มีบัตรทอง แต่มีคุณสมบัติครบตรงตามเงื่อนไข ก็สามารถไปสมัครทำบัตรทองเพื่อรับสิทธิได้

 

สิทธิบัตรทอง 30 บาท ไม่ครอบคลุมการรักษาต่อไปนี้ 

จะเห็นว่าทั้ง 12 สิทธิประโยชน์ของบัตรทองนี้ เกือบจะครอบคลุมสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค และเป็นการรักษาตลอดทั้งชีวิต แต่ทั้งนี้ บัตรทอง 30 บาทก็มีสิทธิที่เบิกไม่ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น 

1 การรักษาเพื่อความสวยงาม 

2 การวินิจฉัยที่เกินความจำเป็น

3 การปลูกถ่ายอวัยวะบางชนิด

4 การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง 

5 การรักษาอื่นๆ ตามที่ สปสช กำหนด 

สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค จะไม่ครอบคลุมบางการรักษาที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน ดังนั้น ก่อนที่จะใช้สิทธิบัตร 30 บาท อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขก่อนทุกครั้ง

สิทธิบัตรทอง 30 บาท ใช้ที่ไหนได้บ้าง

ผู้ที่ต้องการใช้บริการบัตรทอง 30 บาท สามารถที่จะเข้ารับบริการตามหน่วยเฉพาะที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้เลย ยกเว้นแต่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถที่จะเข้ารับบริการสิทธิบัตรทองที่สถานพยาบาลใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนบัตร 30 บาทไว้ เพื่อให้สิทธิการรักษาบัตรทองเข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วที่สุด

 

ถือว่าบัตรทอง 30 บาทเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรจะต้องรู้เอาไว้ ว่าการทำบัตรทองครอบคลุมการรักษาทุกโรคจริงหรือไม่ ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน และอะไรบ้างที่ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิบัตร 30 บาทนี้ได้ ซึ่งหากเป็นกรณีที่เป็นข้อยกเว้นที่ใช้ไม่ได้จริงๆ คุณก็จำเป็นจะต้องจ่ายเงินเอง หรืออาจจะต้องใช้ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ที่จ่ายเงินเพิ่มในแต่ละปีกับบริษัทเอกชนที่ตนเองไว้วางใจ เพื่อทำให้ได้รับการบริการที่ต่อเนื่อง และเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด