สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567

ส่องจุดเด่นสินเชื่อซื้อที่ดินเพื่อการเกษตร ธกส 2567

สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัย

ปี 2567 สำหรับใครที่ต้องการสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย แต่ยังลังเลว่าจะขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่าธนาคารไหนดี บทความนี้จะพามารู้จักกับสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 หรือเป็นที่รู้จักในนามธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารที่ตอบโจทย์ด้านการผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ความน่าสนใจอยู่ที่การกู้ง่าย อนุมัติไว ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะมีอะไรอีกบ้าง ติดตามอ่านได้ในบทความนี้กันเลย

สนใจสินเชื่อที่ดินเปล่า ธกส 2567 กู้ซื้อยากไหม มีรายละเอียดกู้ซื้อที่ดินเปล่าอย่างไรบ้าง

อยากซื้อที่ดินแต่ไม่มีเงินก้อนเพราะสินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกสมีสินเชื่อที่ตอบโจทย์เพื่อที่อยู่อาศัยไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567ที่ชูจุดเด่นเรื่องการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร

วงเงินให้กู้และระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อสินเชื่อที่ดินเปล่า ธกส 2567

ระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 4 ปี ไม่เกิน 40 ปี รวมอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70  ปี ยกเว้นข้าราชการขั้นสูง ระยะเวลาการกู้รวมแล้วไม่เกิน 75 ปี อีกทั้งวงเงินสินเชื่อที่ดินเปล่าให้วงเงินสินเชื่อถึง 3,000,000 บาทต่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อซื้อที่ดินเพื่อการเกษตร ธกส 2567 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทย มีเงินเดือนไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับทางธนาคาร ธกส

เอกสารขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 ผู้สมัครขอวงเงินสินเชื่อต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวประชาชนคู้สมรส (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารด้านการเงินสำหรับสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567  สำหรับพนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน หรือเอกสารบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารด้านการเงินสำหรับสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567  สำหรับอาชีพอิสระ

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายซื้อที่ดิน ธกส / สัญญาวางมัดจำ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินของกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดินน.ส.3ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของห้องชุดอช.2 ทุกหน้า สำหรับให้ธกส ประเมินราคาที่ดินโฉนด
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แบบแปลนโครงการ
 • ใบประมาณการ สัญญาว่าจ้างก่อสร้างเพื่อประกอบเป็นข้อมูลสินเชื่อ

และนี่ก็เป็นสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า ธกส 2567 ที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับใครที่กำลังจะซื้อที่ดินเปล่า หรือมองหาสินเชื่อบ้าน สินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เรียกได้ครบครันและตอบโจทย์เรื่องที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคารได้ทั่วประเทศ หรือโทร 0-2645-9000

อย่าลืมตรวจบริการของบริษัทประกันภัย

ธอส สินเชื่อบ้าน 2567 ผู้มีรายได้น้อย

ส่องสินเชื่อบ้าน ธอส 2567 ก่อนทำการสมัคร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2567

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้านวงเงินสูงมาก