เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้

  กสิกรลิสซิ่ง

  ไฟแนนซ์กสิกรลิสซิ่งบริการสินเชื่อรถดอกถูก

  กรุงไทยลิสซิ่ง

  กู้เงินกับกรุงไทยลีสซิ่งวันนี้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

  ทำความรู้จักกับ..ลิสซิ่ง คืออะไร มีข้อดี / ข้อเสียอย่างไร 

  ลิสซิ่ง ศัพท์ที่ใส่คนอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วมาทำความเข้าใจอย่างง่ายๆกันดีกว่าว่าที่จริงแล้ว ลีสซิ่งคืออะไร มีในส่วนของจุดเด่นข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง

  ลิสซิ่ง คืออะไร 

  ประเภทของธุรกิจ ลิสซิ่ง  Leasing จัดเป็นธุรกิจที่เรียกง่ายๆว่าเป็นการเช่านั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเช่าประเภทรถยนต์ เช่น ลิสซิ่งรถยนต์ ลิสซิ่งมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ทั้งนี้ การบริการบริษัทลิสซิ่งยังรวมไปถึง การเช่ารูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะ เป็นเครื่องจักร เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านขนส่งต่างๆ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือตลอดจนรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดิน การบริการลีสซิ่งผู้ที่เช่าก็จะต้องมีการทำสัญญากับบริษัทว่าจะตกลงเช่าตั้งแต่ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ 

  ลิสซิ่งข้อดี

  ข้อดีลิสซิ่ง เป็นเรื่องของการไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงต่อทรัพย์สินนั้นเลย เพราะผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างบริษัทลิสซิ่งจะต้องแบกรับความเสี่ยงดังกล่าวที่มีต่อทรัพย์สินใจนั้นเนื่องจากบริษัทลิสซิ่งเป็นเจ้าของ Leasing จึงเหมาะกับการเลือกทรัพย์สินที่ปล่อยให้เช่าแบบไม่ต้องนานเกินไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยจะต้องนำดอกเบี้ยมาเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ซื้อทรัพย์สินลักษณะดังกล่าวมาครอบครองจริง เช่น ลิสซิ่งรถยนต์ หรือ ลิสซิ่งมอเตอร์ไซค์ การบริการ โดยขอสินเชื่มักจะให้เงื่อนไขสัญญาต่างจากการขอกู้เงินลีสซิ่งคือ เพราะจะให้เงื่อนไขน้อยกว่า ประเภทของธุรกิจ ลักษณะนี้มีพันธะผูกพันกับผู้เช่าน้อยมากดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงในเรื่องของกิจการล้มละลาย เพราะผู้เช่าก็เพียงแค่จะต้องเรียกคืนเงินค่าเช่าที่ยังคงค้างตามสัญญากรณีที่ยังไม่ครบกำหนดแต่บริษัทลิสซิ่งการบริการลีสซิ่งล้มละลายเสียก่อน 

  ลิสซิ่งข้อเสีย

  ประเภทของธุรกิจลิสซิ่งเองก็มีข้อเสียที่คุณควรจะประเมินและทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อน ด้วยความที่รูปแบบของการเช่าซื้อลักษณะไฟแนนซ์ลิสซิ่ง เป็นการขอสินเชื่อ แบบเช่าซื้อ ดังนั้นกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินนั้นๆจะเป็นของผู้ให้เช่านั่นก็คือ บริษัทลิสซิ่ง หากมองให้เข้าใจก็คือผู้ที่ทำการเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวจะไม่ได้มีส่วนได้เสียในการรับประโยชน์จากค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินชนิดนั้นๆโดยเฉพาะหากว่าทรัพย์สินชนิดนั้นๆมีมูลค่าที่สูงมากขึ้น เช่น อาจจะเป็นที่ดิน เป็นต้น ก็อาจจะทำให้ผู้ที่ทำการ ลีสซิ่ง หรือเช่า เสียผลประโยชน์ในส่วนตรงนี้มากกว่านั้นเอง อีกประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจและพิจารณาในส่วนของข้อเสียลิสซิ่งให้ดี คือลักษณะของดอกเบี้ยการเช่าทรัพย์สินลิสซิ่งจะสูงมากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ธุรกิจที่ธุรกิจทำการกู้มาเพื่อซื้อทรัพย์สินนั้นๆ ในส่วนตรงนี้ผู้ที่ทำการเช่าบริษัทลิสซิ่งจะต้องเปรียบเทียบผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวต่อธุรกิจให้ดี