Dr. Pan's Diary

My Travelling Since 2013 + Pain therapy since 2011

Posts Categorized / High Power Laser Therapy

เลเซอร์กำลังสูงบำบัดอาการปวดคอบ่า

สัปดาห์ก่อนได้มีโอกาสบำบัดอาการปวดบ่าไหล่ให้น้องกายภาพบำบัดหญิง อายุ 29 ปี ขาวท้วม มีอาการปวดเรื้อรังคอบ่าไหล่ทั้ง 2 ข้างเรื้อรังมาหลายปี ไม่เคยมีอุบัติเหตุคอบ่ามาก่อน ไม่ต้องบอกก็พอรู้ว่า เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อคอบ่าต่อเนื่องยาวนานในการให้บริการบำบัดปวดด้วยเครื่องมือทางกายภาพแก่ผู้ป่วยนั่นเอง กรณีศึกษานี้ รายงานให้เห็นวิธีการใช้หลักการ 3T ในการขจัดอาการปวดไปจนหมดสิ้นในคราวเดียว ด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูง […..]

0

เลเซอร์กำลังสูงกับการบำบัดโรคกระตุกบนใบหน้า

ติ๊ก หรือ Tic เป็นอาการกระตุกของกล้ามเนื้อที่อาจเกิดขึ้นรอบตา จมูก ใบหน้า คอ และบ่าไหล่ ซึ่งผู้ป่วยยังสามารถควบคุมการกระตุกได้บ้าง แต่จะรู้สึกโล่งสบายต่อเมื่อปล่อยให้การกระตุกเกิดขึ้น สาเหตุแน่ชัดยังไม่ทราบ แต่พบว่าสารสื่อประสาทอย่างโดปามีน ซีโรโตนิน และ ไซคลิกเอเอ็มพีน่าจะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญ โดยพบการเปลี่ยนแปลงในการไหลเวียนเลือดที่บริเวณเบสอลแกงเกลียน ในผู้ที่อาการไม่มาก ไม่สร้างความรำคาญใจนัก ก็ไม่จำเป็นต้องเยียวยาอะไร แต่ถ้าเกิดขึ้นถี่ๆ จนเป็นที่สังเกตและน่ารำคาญใจ ก็ต้องค้นหาการรักษากัน […..]

0

บำบัดปวดด้วยเลเซอร์กำลังสูง

การบำบัดปวดด้วยเลเซอร์กำลังสูง (high power laser therapy) มีมากว่า 12 ปีแล้ว แต่กว่าจะเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้นในหมู่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด ก็เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง โดยเฉพาะเลเซอร์กำลังสูงตัวล่าสุด ที่ใช้คลื่น Nd-YAG (1064 nm) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เพิ่งจะเข้าสู่ตลาดบ้านเราเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานี้เอง […..]

0