สินเชื่อที่ดินค้ำประกัน

สมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินวงเงินอนุมัติสูง

สินเชื่อที่ดินค้ำประกัน ดีอย่างไร ทำไมถึงเป็นที่น่าสนใจ

สำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือใช้จ่ายไม่มีสภาพคล่อง แต่มีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ สามารถนำไปขอสินเชื่อได้ โดยนำไปขอสินเชื่อที่ดินค้ำประกันมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ถือได้ว่าการใช้อสังหาริมทรัพย์นี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำเงินมาหมุนเวียน มาดูกันว่าจะมีสินเชื่อโฉนดที่ดินที่ไหนดีที่น่าสนใจและรายละเอียดมีอะไรบ้าง 

สินเชื่อที่ดินค้ำประกัน คืออะไร

สินเชื่อที่ดินค้ำประกัน คือการนำโฉนดที่ดินมาขอสินเชื่อโฉนดที่ดินกับทางผู้ปล่อยสินเชื่อ โดยเงื่อนไขที่ทางผู้ปล่อยสินเชื่อและหลักการพิจารณาการอนุมัติขึ้นอยู่กับข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมประเมินจากมูลค่าของทรัพย์นั้น ๆ ที่นำมาค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า ที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด โรงงาน อาคารพาณิชย์ ว่าควรปล่อยสินเชื่อที่เท่าไหร่

จำนองคืออะไร ก่อนนำมาสินเชื่อที่ดินค้ำประกัน

การจำนองที่ดินแบบขายฝาก คือ ที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อทันที เมื่อทำนิติกรรมขายฝากที่สำนักงานที่ดิน จากนั้นผู้ขายฝากต้องนำเงินไปไถ่ถอนที่ดิน ในระยะเวลาที่กำหนด และผู้รับจะได้ผลประโยชน์คือดอกเบี้ย 15%

สมัครสินเชื่อที่ดินค้ำประกันที่ไหนดี 2565

  • สินเชื่อที่ดินค้ำประกันจากสินเชื่อโฉนดที่ดินออมสิน ประเภทสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อโฉนดที่ดินออมสิน ประเภทนี้ เป็นสินเชื่อที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็น ที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินเปล่า หรือห้องชุดมาค้ำประกันได้ โดยต้องอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญ และเข้าออกได้อย่างสะดวก จำนวนวงเงินให้กู้กว่า 5,000,000 บาท ระยะเวลาการชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด คุณสมบัติผู้ขอที่มีรายได้แน่นอน อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 65 ปี

  • สินเชื่อที่ดินค้ำประกันจากสินเชื่อโฉนดที่ดินศรีสวัสดิ์ ประเภทสินเชื่อบ้านและที่ดิน

สินเชื่อเพิ่มเสริมสร้างสภาพคล้องในการใช้จ่าย เพียงแค่มีที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ก็สามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ๆ แถมยังรับวงเงินสูง ผ่อนสบาย ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อที่ดินแลกเงินต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี มีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่โอนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้ว

  • สินเชื่อที่ดินค้ำประกันจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์

สำหรับผู้สนใจสินเชื่อที่ดินแลกเงินสามารถนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส  เพื่อเป็นสินเชื่อหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ วงเงินให้กู้ตามความจำเป็นของแผนงานหรือโครงการ ระยะเวลาในการให้กู้หมุนเวียนธุรกิจ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ชำระดอกเบี้ยแบ่งเป็นรายเดือน หรือไตรมาส และกู้เพื่อลงทุนในธุรกิจ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 15  หรือไม่เกิน 20 ปี แล้วแต่กรณีพิเศษ  ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เงื่อนไขเกณฑ์พิจารณา ใช้อสังหาริมทรัพย์จำนอง หรือใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน

เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อที่ดินค้ำประกัน เพื่อนำเงินมาใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังได้รู้ถึงข้อมูลของแต่ละธนาคารว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงเพื่อทำการสมัคร

อย่าลืมตรวจบริการของบริษัทประกันภัย

scb ใจดีให้ยืม

กู้เงินผ่านสินเชื่อ scb วงเงินสูงถึง 1.5 ล้าน

สินเชื่อบ้านออมสิน

ขอกู้สินเชื่อบ้านออมสิน 2567 ใช้อะไรบ้าง?