การโอนที่ดินซื้อขายจะมีการคิดค่าธรรมเนียมเท่าไร โอนที่ดินใช้เวลากี่วัน

ขั้นตอนการโอนที่ดินไม่ใช่เรื่องยาก 

ที่ดิน เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่เราสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้ เมื่อซื้อมาในราคาหนึ่ง และขายไปในราคาที่แพงกว่า ก็จะทำให้เราได้กำไร ซึ่งหลายๆ คนก็สามารถทำกำไรได้ดีจากการซื้อขายหรือการโอนที่ดิน นอกจากนี้ ยังอาจจะเป็นหนึ่งในมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้เช่นกัน ในบทความนี้…เราจะมาทำความเข้าใจถึงรายละเอียดการโอนที่ดินให้มากขึ้นดีกว่าเดิม

 

ทำไมต้องมีการโอนที่ดิน

เมื่อที่ดินมีการเปลี่ยนเจ้าของ ก็จะเป็นต้องมีการโอน และเป็นขั้นตอนที่จำเป็นจะต้องรู้ว่าการโอนโฉนดที่ดินจะต้องมีเอกสารอย่างไร หรือโอนที่ไหน หากว่าใครกำลังจะเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้

เอกสารการโอนที่ดิน

เอกสารโอนที่ดิน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมให้พร้อม ซึ่งแต่ถ้าคุณเป็นคนไทย สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในการนำไปใช้ในการโอนที่ดินมีดังต่อไปนี้ 

1 บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา ของผู้ซื้อ

2 ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนา ของผู้ซื้อ

3 บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ของคู่สมรส กรณีที่มีการจดทะเบียนสมรส

4 ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา ของคู่สมรส กรณีที่มีการจดทะเบียนสมรส

5 เอกสารยินยอมกับคู่สมรส

6 สำเนาใบทะเบียนสมรส

7 หนังสือมอบอำนาจ หากมีผู้อื่นมาดำเนินการแทน

ทั้งนี้หากเป็นบุคคลต่างชาติ อาจจะต้องมีเอกสารใบอนุญาตการทำงาน หรือเอกสารการยืนยันการโอนเงินจากต่างประเทศ และหากเป็นกรณีของนิติบุคคล ก็จะต้องมีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่มากกว่า 1 เดือนด้วย และยังมีหลักฐานอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นจะต้องใช้ในการโอนที่ดิน 

ขั้นตอนการโอนที่ดิน

ในส่วนวิธีการโอนที่ดิน มีดังนี้

1 ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จะต้องเดินทางไปที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ของที่ดินแปลงนั้นๆ 

2 นำเอาหนังเอกสารทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์ และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มา ก็สามารถที่จะใช้เป็นหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ได้

3 เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินทุนทรัพย์ และคำนวณค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน เพื่อให้นำไปชำระที่เคาน์เตอร์การเงิน ซึ่งก็ต้องแล้วแต่ว่าผู้ขายและผู้ซื้อจะเป็นผู้ตกลง ว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียม

4 หลังจากจ่ายเงิน ให้นำเอาใบเสร็จสีเหลืองกลับมายื่นที่เคาน์เตอร์ที่ทำเอกสาร และใบเสร็จสีฟ้าเก็บเป็นหลักฐานการโอนที่ดิน จากนั้นก็รอรับโฉนดตัวจริง เท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว 

จะสังเกตได้ว่า การโอนที่ดินมีขั้นตอนที่ไม่ยาก ต่อไปนี้จะโอนที่ดินให้ลูกหรือโอนที่ดินให้หลานก็ทำได้ทั้งนั้น แต่เนื่องด้วยมีความต้องการในการโอนสูงจึงค่อนข้างใช้เวลา แต่ทั้งนี้ ก็ยังคงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่คนซื้อขายที่ดินจะต้องรู้ ว่าควรจะทำวิธีไหน และอย่างไร เพื่อให้ทำได้อย่างถูกต้องและถูกกฎหมายมากที่สุด